Janusz Bernat

Kancelaria komornicza w Choszcznie

Skontaktuj się z nami :

tel. 501 399 799

Opisy i oszacowania

Ilość obwieszczeń 1

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat, Kancelaria komornicza w Choszcznie na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Komorniczej w Choszcznie ul. Piastowska 12 zostanie dokonany opis i oszacowanie tylko nieruchomości rolnej niezabudowanej zgodnie z wnioskiem wierzyciela, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 52/2, 52/3, 63, 71 i 117/5 dla, której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW SZ1C/00001018/3.

Przedmiotem opisu i oszacowania nie są działki zabudowane zamieszkałym budynkiem mieszkalnym z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego oraz unormowanie z art 952 1 § 5.kpc
Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa lub przyłączyli się do egzekucji z nieruchomość.

Komornik Sądowy