Janusz Bernat

Kancelaria komornicza w Choszcznie

Skontaktuj się z nami :

tel. 501 399 799

Wnioski

Wybierz wniosek :

 Wniosek egzekucyjny KM                          Wniosek egzekucyjny KMP

inne :

           Wniosek KMP do funduszu rodzinnego              Zaświadczenie  o bezskuteczności sprawy KMP

Skarga na czynności komornika


UWAGA :

Komornik może wszcząć i przeprowadzać egzekucję tylko pod warunkiem doręczenia przez Wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wraz z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym KM lub KMP.